Madkundskab – Håndbog til valgfag og prøve

kr. 400,00

Beskrivelse

Madkundskab. Håndbog til valgfag og prøve” er inddelt i to hovedområder. Bogens første del beskæftiger sig med valgfagets identitet, hvor læseren introduceres til fagets kompetenceområder og -mål samt en række fagdidaktiske kategorier, der giver eksempler på den gode undervisningspraksis i valgfaget. Desuden introduceres til forskellige pædagogiske og didaktiske værktøjer, der kan støtte læreren i at tilrettelægge spændende og eksemplariske undervisningsforløb. Første del afsluttes med fem konkrete bud på undervisningsforløb til valgfagsundervisningen. Bogens anden del beskæftiger sig med prøven i valgfaget madkundskab. Læseren får en grundig indføring i, hvordan prøven kan tilrettelægges, og hvad man som lærer skal være særlig opmærksom på. Der introduceres også til en række redskaber og modeller, læreren kan anvende i sin tilrettelæggelse af prøven. Derudover er inkluderet eksempler på prøveoplæg, der knytter sig til undervisningsforløbene, som er introduceret i bogens første del. Vi ønsker med denne bog at inspirere til udvikling af god undervisning i valgfaget madkundskab – en undervisning, der skal styrke elevernes kreativitet, glæde og nysgerrighed på madområdet, og som tillige skal udvikle deres praksisfaglige kompetencer, men også maddannelse. Det vil sige deres interesse for at træffe kritiske og velovervejede madvalg med respekt for samfund, natur og mennesker. Håndbogens opbygning gør det let for læreren at anvende den som opslagsværk. De mange pædagogiske og didaktiske redskaber såvel som undervisningsforløbene og de tilhørende prøveoplæg kan hjælpe læreren med at organisere både undervisning og prøve i valgfaget. Bogen er udarbejdet til lærere i valgfaget madkundskab, men den kan også anvendes som inspiration til studerende på læreruddannelsen.