Levende Matematik

kr. 500,00

Levende matematik består af lærerhåndbog med tilknyttede kopiark. Matematik skal være sjovt, inspirerende og lærerigt. Der er utallige muligheder for at variere matematikundervisnisgen – at gøre den sjov, afvekslende og differentieret.
I denne inspirations og idé bog er der mere end 50 velbeskrevne eksempler på afvekslende matematikaktiviteter. Bogen er tænkt som et supplement til matematikundervisningen i indskolingen, da den indeholder aktiviteter, som kan laves fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Bogen kan bruges uafhængigt af øvrige matematiksystemer, portaler mm. Der er to områder som har et særligt fokus i bogen.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Levende matematik består af lærerhåndbog med tilknyttede kopiark. Matematik skal være sjovt, inspirerende og lærerigt. Der er utallige muligheder for at variere matematikundervis- nisgen – at gøre den sjov, afvekslende og differentieret.
I denne inspirations og idé bog er der mere end 50 velbe- skrevne eksempler på afvekslende matematikaktiviteter. Bogen er tænkt som et supplement til matematikundervis- ningen i indskolingen, da den indeholder aktiviteter, som kan laves fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Bogen kan bruges uafhængigt af øvrige matematiksystemer, portaler mm. Der er to områder som har et særligt fokus i bogen.
Bevægelse i undervisningen og fokus på regnestrategier:
Det kan meget ofte være nødvendigt at supplere undervis- ningen og et evt. bogssystem med flere aktiviteter, hvor der er fokus på regnestrategier og udviklingen af disse. Derfor indeholder bogen adskillige aktiviteter, hvor der arbejdes med additionsstrategier. Derudover er der et helt afsnit med inspiration og idéer til samarbejde med foræl-drene om dette vigtige område. I forhold til bevægelse er det gennem længe- re tid veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en positiv ind- virkning på elevernes læring og trivsel. Desuden er det sjovt og afvekslende.
Med denne bog er det let at supplere matematikundervisnin- gen med bevægelsesaktiviteter både udenfor, i gymnastiksa- len og i klassen.

Yderligere information

Forfatter

Mette Amstrup

Bogdata
Udgivelsesår

2022

ISBN-nummer

978-87-7150-143-7

Pris ekskl. moms

Kr. 400,-

Pris inkl. moms

kr. 500,-