Håndværk og design – håndbog til valgfag og prøve

kr. 400,00

Håndbog til valgfag og prøve er henvendt til læreren, der underviser i håndværk og design som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve i faget. Det er vores ønske med denne bog at bidrage til, at valgfaget udvikles i et didaktisk perspektiv, som afspejler den verden, eleverne færdes i. Bogens første del omhandler de didaktiske elementer, som undervisningen kan tage afsæt i, og de faglige overvejelser, der kan tone undervisningsforløb i håndværk og design. Derudover er der en række konkrete undervisningsforløb, der bl.a. inddrager kultur, innovation og entreprenørskab, bæredygtighed og miljø. Bogens anden del omhandler almenpædagogiske aspekter i forhold til prøven i håndværk og design og de faktorer, man som lærer skal forholde sig til, når man skal have elever til prøve i faget. Der er desuden konkrete eksempler på prøveoplæg samt overvejelser over vurderingskriterier og gode idéer og værktøjer til organisering af prøven. Rikke Hyldahl Homann er uddannet lærer, Pædagogisk Diplomuddannelse og grafiske fag fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Rikke har en bred undervisningserfaring fra folkeskolen, primært udskolingen og har beskæftiget sig med håndværk og design på både et praktisk og teoretisk plan i en årrække samt i tværfaglige sammenhænge. Marlene Muhlig er uddannet lærer og Cand.pæd. i generel pædagogik ved Aarhus Universitet. Underviser i folkeskolen og på læreruddannelsen. Marlene har skrevet flere artikler og bøger om praktisk-/musiske fags mulighed for at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag.

Beskrivelse

Håndværk & design. Håndbog til valgfag og prøve er henvendt til læreren, der underviser i håndværk og design som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve i faget. Det er vores ønske med denne bog at bidrage til, at valgfaget udvikles i et didaktisk perspektiv, som afspejler den verden, eleverne færdes i. Bogens første del omhandler de didaktiske elementer, som undervisningen kan tage afsæt i, og de faglige overvejelser, der kan tone undervisningsforløb i håndværk og design. Derudover er der en række konkrete undervisningsforløb, der bl.a. inddrager kultur, innovation og entreprenørskab, bæredygtighed og miljø. Bogens anden del omhandler almenpædagogiske aspekter i forhold til prøven i håndværk og design og de faktorer, man som lærer skal forholde sig til, når man skal have elever til prøve i faget. Der er desuden konkrete eksempler på prøveoplæg samt overvejelser over vurderingskriterier og gode idéer og værktøjer til organisering af prøven. Rikke Hyldahl Homann er uddannet lærer, Pædagogisk Diplomuddannelse og grafiske fag fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Rikke har en bred undervisningserfaring fra folkeskolen, primært udskolingen og har beskæftiget sig med håndværk og design på både et praktisk og teoretisk plan i en årrække samt i tværfaglige sammenhænge. Marlene Muhlig er uddannet lærer og Cand.pæd. i generel pædagogik ved Aarhus Universitet. Underviser i folkeskolen og på læreruddannelsen. Marlene har skrevet flere artikler og bøger om praktisk-/musiske fags mulighed for at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag.

Yderligere information

Forfatter

Marlene Muhlig og Rikke Hyldahl Homann

Udgivelsesår

2020

ISBN-nummer

978-87-7150-126-1

Pris eks. moms

400

Pris inkl. moms

500