Håndværk & design – Klar til prøven

kr. 400,00

Beskrivelse

En god forberedelse både hos lærer og elever er en af de grund- læggende forudsætninger for, at en afgangsprøve i valgfaget håndværk og design kan være en lærerig og positiv oplevelse for alle. Formålet med dette hæfte er at hjælpe læreren i valgfaget håndværk og design til at tilrettelægge et godt og positivt prøveforløb for eleverne, der skal til den afsluttende prøve i valgfaget i 8. klasse. Prøven er en praktisk mundtlig prøve, som indeholder forskellige faser. I dette hæfte får læreren et godt overblik over de faser, som klassen og læreren skal igennem inden den mundtlige prøve. Hæftet indeholder 10 forskellige, inspirerende og rigt illustrerede prøveoplæg, som alle har et tematisk udgangspunkt. Prøveoplæggene lever alle op til rammerne for prøven i valgfaget håndværk og design, som de er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

Yderligere information

Forfatter

Rikke Hyldahl Homann & Marlene Muhlig

Bogdata

48 sider, hæftet

ISBN-nummer

978-87-7150-147-6

Pris eks. moms

400

Pris inkl. moms

500

Udgivelsesår

2021