Billedkunst – håndbog til valgfag og prøve

kr. 400,00

Beskrivelse

Håndbog til valgfag og prøve er henvendt til læreren, der underviser i billedkunst som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve i faget. Det er vores ønske med denne bog at bidrage til, at valgfaget udvikles i et didaktisk perspektiv, som afspejler den verden, eleverne færdes i. Bogens første del omhandler de didaktiske elementer, som undervisningen kan tage afsæt i, og de faglige overvejelser, der kan tone undervisningsforløb i billedkunst. Derudover er der en række konkrete undervisningsforløb, der eksemplificerer, hvordan forskellige udtryksformer kommer i spil i billedprojekterne med udgangspunkt i relevante temaer. Bogens anden del omhandler almenpædagogiske aspekter i forhold til prøven i billedkunst og de faktorer, man som lærer skal forholde sig til, når man skal have elever til prøve i faget. Der er desuden konkrete eksempler på prøveoplæg og gode idéer til organisering af prøven.